Tiếp nhận hỗ trợ tài chính để khắc phục hậu quả Covid-19

Theo thông tin từ Ngân hàng phát triển Mỹ Latinh và Ngân hàng Đầu tư Châu Âu, các quốc gia Mỹ Latinh sẽ nhận được khoản tín dụng tương đương với 500 triệu USD để thúc đẩy sự phục hồi kinh tế hậu Covid-19.

Theo giám đốc điều hành của ngân hàng CAF Luis Carranza Ugarte, khoản tín dụng này sẽ được sử dụng cho các chương trình phát triển giao thông, năng lượng, vệ sinh đô thị và nước sạch.

Ông Ugarte cũng cho biết, những tác động tích cực của việc tăng cường đầu tư vào lĩnh vực cơ sở hạ tầng, bao gồm thúc đẩy cơ hội việc làm, hỗ trợ phát triển kinh tế và tăng năng suất lao động. Đây chính là yếu tố quan trọng trong quá trình tái kích hoạt cho nền kinh tế cũng như hỗ trợ ổn định trật tự xã hội.

Ngoài ra, số tiền này cũng sẽ hướng tới mục tiêu thúc đẩy sự phục hồi kinh tế bền vững và bao trùm, từ đó thúc đẩy sự phục hồi kinh tế bền vững bao trùm, góp phần quan trọng trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu.

Cũng trong thời điểm này, Ngân hàng Phát triển Liên Mỹ (IDB) đã đưa ra báo cáo tập trung phê duyệt khoản vay kỷ lục 21,6 tỷ USD để hỗ trợ 26 quốc gia thành viên tại Mỹ Latinh và Caribe đối phó với sự tác động của kinh tế và xã hội.

Đây chính là một nỗ lực quan trọng của nhóm ngân hàng này để đáp ứng nhu cầu vay vốn chưa từng có của Mỹ Latinh – khu vực hiện đang chịu tác động nghiêm trọng của cuộc khủng hoảng Covid-19.

Cùng thời điểm, ngân hàng IDB đã tiến hành cải cách các quy trình cho vay, từ đó hợp lý hoá hoạt động hỗ trợ tài chính để giúp kết quả giải ngân của năm 2020 cao hơn 50% so với năm 2019.