Sức bật của tài chính công nghệ số trong giai đoạn hiện nay

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đang hoành hành ở khắp mọi nơi trên thế giới, xu hướng người dân sử dụng công nghệ để làm việc và tương tác đang ngày một tăng mạnh hơi. Đây chính là một bước ngoặt quan trọng nhằm thúc đẩy quá trình số hoá của người dân toàn cầu, đồng thời góp phần kiểm soát tài chính hiệu quả hơn nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu của người sử dụng trong thời gian tới.

Theo đó, hiện đang có 5 cơ hội để khai thác quy trình số hoá, cùng với hỗ trợ tài chính để thực hiện được những mục tiêu phát triển vững bền (SDG), đó là:

– Đẩy mạnh lưu thông vốn qua thị trường vốn trên toàn cầu để đáp ứng mục tiêu SDG.

– Tăng hiệu quả cũng như sự minh bạch trong tài chính công.

– Kết nối các khoản tiền tiết kiệm đã được tích luỹ trực tuyến quốc gia từ đó trở thành nguồn tài chính hướng đến mục tiêu dài hạn.

– Phổ biến người dân nắm rõ hơn về cách kết nối chi tiêu SDG.

– Tăng trưởng thêm nguồn doanh thu tài chính cho các doanh nghiệp và người lao động.

Với xu hướng mới số hoá, chính phủ sẽ dễ dàng hỗ trợ được những người cần, khu vực vốn dư thừa có khả năng điều tiết tài chính để thuận tiện hỗ trợ thiết bị y tế hay cứu trợ khẩn cấp.

Ngoài ra, các quốc gia cũng cần có những hành động sớm và quan trọng để vượt qua được những rủi ro có ảnh hưởng tới quá trình số hoá. Nếu không áp dụng các biện pháp khống chế, những nguy tiềm ẩn sẽ khiến làm căng thẳng hơn sự phân biệt giàu nghèo khiến lĩnh vực tài chính cũng bị thoát ra khỏi nhu cầu phát triển toàn diện và bền vững.