Ngân hàng hợp tác cùng EVFTA

Vào ngày 30/6 tới đây, Hiệp định Thương mại tự do (EVFTA) giữa Việt Nam và EU sẽ được thông qua, hứa hẹn sẽ mang lại làn sóng mới cho các ngân hàng TMCP, tập trung vào nhóm đang cần có sự đầu tư mạnh mẽ của các nhà đầu tư lớn.

Theo quy định, Hiệp định sẽ bắt đầu có hiệu lực 30 ngày kể từ thời điểm hai bên ký kết hoàn thành các thủ tục với nhau. Như vậy, EVFTA sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/8/2020 và là đòn bẩy mạnh mẽ để phát triển ngành tài chính-ngân hàng tại Việt Nam.

Về nội dung, điều khoản đáng chú ý trong hiệp định là việc Việt Nam cam kết xem xét và cho phép các tổ chức tín dụng được mua tới 49% cổ phần của 2 NHTMCP Việt Nam, không bao gồm các ngân hàng đang có vốn sở hữu của Nhà nước gồm BIDV, Agribank, Vietinbank và Vietcombank.

Bên cạnh đó, sau khi EVFTA có hiệu lực cũng sẽ mở cửa cho các nhà cung cấp dịch vụ tài chính khối Liên minh châu Âu chuyển thông tin ra/vào Việt Nam, Đồng thời, các nhà cung cấp dịch vụ tài chính EU cũng sẽ được tiếp cận dịch vụ thanh toán, bù trừ đi kèm với nhiều phương thức tài trợ và tái cấp vốn có sẵn.

Theo các chuyên gia kinh tế, sức ảnh hưởng của hiệp định sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển chung, tạo việc làm và tác động trực tiếp theo chiều hướng tích cực đến ngành tài chính và ngân hàng. Đặc biệt, EVFTA có thể giúp làm tăng thêm 0,1% điểm % tăng trưởng cho GDP của Việt Nam, nhờ đó góp phần tăng GDP thêm 2,4% và tăng ngành xuất khẩu lên 12% vào năm 2030.