Nền kinh tế Châu Á đang bị ảnh hưởng như thế nào?

Kể từ khi công bố đại dịch Covid-19, nền kinh tế thế giới nói chung và châu Á nói riêng đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Hiện nay, các nước phát triển đang phụ thuộc hoàn toàn vào nhóm ngân hàng TW và Bộ Tài chính, còn các nước đang phát triển lại dựa vào tổ chức đa phương và viện trợ song phương tới hơn 50% tài chính, dựa trên những suy thoái về mặt kinh tế đang phải đối mặt.

Số tiền này có được gồm 20% từ Ngân hàng thế giới, 10% Ngân hàng Đầu tư Cơ sở hạ tầng châu Á, 8% từ IMF và 5% từ viện trợ song phương. Con số còn lại xuất phát từ Ngân hàng Phát triển Hồi giáo và Liên hợp quốc.

Trong khu vực mà có sự liên kết chặt chẽ như châu Á, tất cả các quốc gia dù ở nhóm phát triển hay đang phát triển đều có những rủi ro nhất định. Riêng nhóm nước đang phát triển phải đối mặt với việc không gian chính sách tài khoá cũng như việc hạn chế tiền tệ.

IMF (Quỹ tiền tệ Quốc tế) đang hỗ trợ tài chính chưa đạt 8%, thấp hơn nhiều so với việc hỗ trợ được cung cấp Fcho các khu vực khác trong bối cảnh đại dịch như hiện nay. Điều này cho thấy, sự kỳ thị và phản đối IMF tại châu Á đang bùng nổ mạnh mẽ. Nhóm các nước đang phát triển tại châu Á vẫn yêu thích đồng NDT hơn đồng USD khi nhận được sự hỗ trợ tài chính của Covid-19.

Nếu như FED đang cố gắng từ bỏ các nền kinh tế đang phát triển tại châu Á thì Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc lại đón nhận và lấp đầy những khoảng trống ấy.

Đó là lý do mà các nền kinh tế phát triển châu Á đang cần phải làm rõ đồng thời nới lỏng đường hoán đổi tiền tệ, từ đó bắt đầu việc hợp tác cùng Trung Quốc với mục đích lấp đầy sự chênh lệch về tài chính.