Hoàn thành khung điều kiện vay của 6 ngân hàng

Bộ Tài chính vừa công bố khung điều kiện vay ODA và vay ưu đãi của 6 ngân hàng phát triển với hơn 80% tổng nguồn vốn vay ODA và Chính phủ.

Danh sách 6 nhà băng gồm: Ngân hàng Thế giới (WB), Ngân hàng phát triển châu Á (ADB), Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA), Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hàn Quốc (KEXIM), Cơ quan phát triển Pháp (AFD) và Ngân hàng Tái thiết Đức (KfW).

Các điều kiện đi kèm trong gói vay bao gồm: Thời hạn khoản vay, thời gian ân hạn, lãi suất, đồng tiền vay, phí cam kết/quản lý/thu xếp khoản vay,…cùng những chi phí khác nếu có.

Được biết, đây là khung điều kiện vay của các nhà tài trợ lớn để cung cấp hơn 80% tổng nguồn vốn vay ODA và vay ưu đãi của Chính phủ nhưng cũng không phải là điều kiện để vay cuối cùng áp dụng với các khoản cụ thể.

Bộ Tài chính cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương,…căn cứ theo các điều kiện vay vốn ODA, vay ưu đãi đính kèm mẫu bảng đính kèm làm cơ sở tính toán khi quyết định để đăng ký đề xuất dự án nhằm dự kiến sử dụng vốn vay cho nhóm 6 ngân hàng này.

Cũng theo Bộ Tài chính, các cơ quan có thẩm quyền cần sử dụng nguồn vốn khác để có thể tham chiếu được từng điều kiện vay, từ đó xây dựng phương án phù hợp nhất với dự án trước khi trình Chính phủ phê duyệt.

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đang gây ảnh hưởng đến nền kinh tế của thế giới như hiện nay, đây là một động thái hỗ trợ quan trọng để giúp cho Việt Nam sớm vượt qua được giai đoạn khó khăn và sớm khôi phục.